خدمات مالی و حسابداری

خدمات امور مالی و حسابداری:
​​​​​​​

1- مشاوره مالی و مالیاتی و اقتصادی​​​​​​​
2- تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه
3- ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)
4- اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها

5- تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام
6- حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی
7- اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت‏ها 
8- انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته
9- تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‏های مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

10- انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب
11- طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب​​​​​​​
12- ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب​​​​​​​
13- کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی
14- مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها
15- انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت 

قیمت 
​​​​​​​خدمات حسابداری و مالیاتی 

1​​​​​​​

خدمات حسابداری غیر حضوری

شروع قیمت ماهیانه 
از 4/000/0000  تومان

1)    اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه

2)    تنظیم کنترل داخلی ، طراحی فرم ها و روند ها

3)    ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای

4)    ثبت رویداد های مالی مطابق استاندارد های حسابداری

5)    نصب و راه اندازی و استقرار سیستم های یک پارچه مالی

6)    جمع آوری و بایگانی اسناد و مدارک مثبته رویداد های مالی

7)    ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی

2

خدمات حسابداری حضوری

شروع قیمت ماهیانه 
از 14/000/0000  تومان

1)    اعزام حسابدار تمام وقت
2)    تنظیم کنترل داخلی ، طراحی فرم ها و روند ها
3)    اعزام سرپرست حسابداری ( یک جلسه در ماه )
4)    ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
5)    ثبت رویداد های مالی مطابق استاندارد های حسابداری
6)    نصب و راه اندازی و استقرار سیستم های یک پارچه مالی
7)    جمع آوری و بایگانی اسناد و مدارک مثبته رویداد های مالی
8)    نظارت بر عملکرد حسابدار تمام وقت و کنترل ثبت صحیح رویداد های مالی
9)      ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی

4

سرپرست حسابداری حضوری

شروع قیمت ماهیانه 
از 4/000/0000  تومان

 1)    اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه
2)      اعزام کارشناس به صورت جلسه ای در ماه
3)    اعزام سرپرست حسابداری ( یک جلسه در ماه )
4)    ارائه انواع گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
5)      نظارت بر عملکرد حسابدار تمام وقت و کنترل ثبت صحیح رویداد های مالی
6)    ارائه انواع گزارش های رسمی متناسب با درخواست سازمان های برون سازمانی

طرح اقتصادی خدمات مالیاتی

3

تماس بگیرید

 1.     مالیات تکلیفی اجاره

 2.     اخذ مفاصا حساب مالیاتی

 3.     دفاع مالیاتی و شرکت در هیئت ها

 4.     پلمپ دفاتر ، تهیه و تنظیم و تحریر دفاتر

 5.     تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد

 6.     تنظیم لوایح قانونی جهت دادرسی مالیاتی

 7.     تهیه ، تنظیم و ارسال فهرست مالیات حقوق

 8.     تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه اجاره امالک

 9.     تهیه ، تنظیم و ارسال فهرست معامالت فصلی

 10.     تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

 11.     ثبت اسناد حسابداری رویداد های مرتبط با مالیات

 12.     تشکیل پرونده ، شروع فعالیت و دریافت کد اقتصادی

 13.     نگهداری ، ترتیب ، نظم و بایگانی اسناد و مدارک تحویل شده

 14.     مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی ( در صورت نیاز )