​تولید محتوا

​​پکیج برنزی 
​​​​​​​از 2/200/000 تومان 

مناسب کسب و کارهای کوچک

پشتیبانی
800 تا 1200 کلمه
مشاوره تلفنی رایگان
ویراستاری تخصصی
رعایت اصول سئو محتوا
ارائه 2 تصویر داخل متن
8 مطلب (تالیف یا ترجمه)
بازنگری تا رضایت مشتری
رعایت اصول نگارش و کپی رایتینگ

1

قیمت 
​​​​​​​بسته های تولید محتوا متنی

​​پکیج نقره ای 
​​​​​​​از 3/300/000 تومان 

مناسب کسب و کارهای متوسط

پشتیبانی
800 تا 1200 کلمه
مشاوره تلفنی رایگان
ویراستاری تخصصی
رعایت اصول سئو محتوا
ارائه 2 تصویر داخل متن
12 مطلب (تالیف یا ترجمه)
بازنگری تا رضایت مشتری
ارائه گزارش تحلیلی از محتوا
بهینه سازی مطالب برای تلگرام
رعایت اصول نگارش و کپی رایتینگ​​​​​​​

2

​​پکیج طلایی 
​​​​​​​از 4/400/000 تومان 

مناسب کسب و کارهای بزرگ

پشتیبانی
 1رپورتاژ – آگهی
800 تا 1200 کلمه
مشاوره تلفنی رایگان
ویراستاری تخصصی
رعایت اصول سئو محتوا
ارائه 2 تصویر داخل متن
16 مطلب (تالیف یا ترجمه)
بازنگری تا رضایت مشتری
ارائه گزارش تحلیلی از محتوا
بهینه سازی مطالب برای تلگرام
رعایت اصول نگارش و کپی رایتینگ​​​​​​​

3