تبلیغات چاپی

    از طراحی تا چاپ کلیه امور تبلیغات چاپی

1- حذف واسطه ها
2- برقراری ارتباط سریع با مشتری
3- امکان گزینش مشتری برای خرید
​​​​​​​4- جابجایی راحت انواع تبلیغات چاپی
5- کوتاهترین زمان برای جذب مشتری
6- افزایش تقاضا و فروش مستقیم محصول
7- از طراحی تا چاپ کلیه امور تبلیغات چاپی
8- ​​​​​​​راهی آسان برای مقایسه مشتری با محصولات دیگر
9- قابلیت دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات محصول
10- قابل دسترس بودن آسان مشتری به ایمیل و سایت مالکین کالا